โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Image Description
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565

  • 16 ส.ค. 2565 : 13:44
  • /
  • 42

เนื่องด้วยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสภานักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณมารดา และให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันแม่ อีกทั้งช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องของความกตัญญูต่อบิดามารดาอีกด้วย

Videos กิจกรรม

แนะนำบุคลากร

Image Description

นายศราวุฒิ ศรีนนท์

ครู

ผู้บริหาร

ระบบสารสนเทศ

แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสารอื่น ๆ

Facebook Page

Logo

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาบุรีรัมย์

สถิติการเข้าเว็บไซต์

ข้อมูลติดต่อ

หมู่ที่ 2 บ้านจาน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160
Phone : 0972920230
Fax : 0972920230
Email : moesc1031260862@gmail.com
2022 © All Rights Reserved. ครูศราวุฒิ ศรีนนท์