กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565
16 ส.ค. 2565 : 13:44

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565

เนื่องด้วยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสภานักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณมารดา และให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันแม่ อีกทั้งช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องของความกตัญญูต่อบิดามารดาอีกด้วย

798 | 12 |
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
28 ก.ค. 2565 : 11:19

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

นพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสภานักเรียน และคณะครูผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง" ณ โดมอาคารอเนกประสงค์

936 |
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
28 ก.ค. 2565 : 06:26

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมกับกลุ่มสภานักเรียน และคณะครูผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม "อบรมคุณธรรม จริยธรรม" ณ โดมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

801 |
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
25 ก.ค. 2565 : 18:38

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสภานักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ดำเนินการจัดโครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นที่โดมอเนกประสงค์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากเรือนจำ จังหวัดบุรี

714 |
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬบูชา
25 ก.ค. 2565 : 18:35

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬบูชา

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมกับกลุ่มสภานักเรียน และคณะครูผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม อบต.ชุมชนบ้านชุมแสง และโรงเรียนวัดบ้านชุมแสง ดำเนินการจัดกิจกรรม "ประเพณีแห่เทียนพรรษา" ร่วมเดินขบวนนำเทียนพรรษา และจตุปัจจัยนำไ

694 |
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (สวนสนาม)
25 ก.ค. 2565 : 10:09

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (สวนสนาม)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมกับกลุ่มสภานักเรียน และคณะครูผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม

537 | 7 |
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคร้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
5 ก.ค. 2566 : 09:54

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคร้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคร้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 ก.ค. 2566

535 | 19 |
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
28 ก.ค. 2565 : 06:34

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ขึ้นที่โดมอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมวิชาให้แก่ศิษย์

931 |
Logo

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาบุรีรัมย์

สถิติการเข้าเว็บไซต์

ข้อมูลติดต่อ

หมู่ที่ 2 บ้านจาน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160
Phone : 0972920230
Fax : 0972920230
Email : moesc1031260862@gmail.com
2022 © All Rights Reserved. ครูศราวุฒิ ศรีนนท์