พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
17 ต.ค. 2565 : 13:54

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เสร็จสิ้นลง แล้ว ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ชุมแสงพิทยาคม

804 | 1 |
Logo

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาบุรีรัมย์

สถิติการเข้าเว็บไซต์

ข้อมูลติดต่อ

หมู่ที่ 2 บ้านจาน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160
Phone : 0972920230
Fax : 0972920230
Email : moesc1031260862@gmail.com
2022 © All Rights Reserved. ครูศราวุฒิ ศรีนนท์